Zkoušky vodotěsnosti

Úvod / Naše služby / Zkoušky vodotěsnosti

Každé potrubí, šachta, nádrž, jímka, výtlak i vodovod se musí před uvedením do provozu odzkoušet s cílem prokázat kvalitu a připravenost na budoucí provoz z hlediska jeho vodotěsnosti.

Účinné a spolehlivé vyhledávání netěsností v potrubí nebo šachtě.

Zkoušku těsností kanalizace a šachet vzduchem provádíme nejmodernějším způsobem řízeným počítačem podle normy ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610, které stanovují podmínky pro tlakovou zkoušku gravitačního potrubí vzduchem i vodou. Software provádí sběr dat, archivaci, vyhodnocení jednotlivých zkoušek a zpracování výstupných protokolů s grafickým zobrazením průběhu zkoušky.

Průběh zkoušky je možné sledovat na monitoru i kalibrovaném manometru přímo v terénu.

Pro provedení zkoušky vodotěsnosti disponujeme profesionálním vybavením.

Zkouška těsnosti vzduchem je vhodná pro všechny druhy materiálu potrubí, je rychlá a ekonomická. Odpadá finančně náročné a zdlouhavé napouštění úseku vodou.

Tlaková zkouška vodou se provádí nejčastěji při revizi vodovodního potrubí, funguje na obdobném principu jako tlaková zkouška vzduchem. Současně s prováděním zkoušky vodovodů provádíme i jeho dezinfekci.

Postup tlakové zkoušky:

Provedeme vizuální kontrolu úseku pro zkoušku těsnosti, dle potřeby můžeme provést dočištění a případný monitoring kamerou.

Osadíme ucpávkové vaky k zatěsnění zkoušeného úseku dle potřeby (do přípojek, do konců potrubí), napojíme měřící soustavu se zdrojem vzduchu a poté zahájíme tlakovou zkoušku.

Kontrolujeme tlak na manometru a zároveň měříme případný pokles tlaku podle normy ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610.

Na konci zkoušky odpustíme tlak a odstraníme ucpávkové vaky.

Vyhotovíme protokol o provedené tlakové zkoušce.

V případě netěsnosti umíme pomocí metody dělení úseků lokalizovat závadu a navrhnout postup, jak závadu odstranit. Tato metoda se hodí v případě, že jsou hotové finální úpravy terénu nad vadným potrubím.

Nezáleží na tom, co se pokazí.
Zavoláte firmu Masařík a syn a ta to napraví.

Hledáte spolehlivou firmu v oblasti zkoušky vodotěsnosti? Neváhejte nás kontaktovat, naší působností je celý Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a okolí.