Pasportizace kanalizace

Úvod / Naše služby / Pasportizace kanalizace

Využitím služby pasportizace získáte přesné informace o trase vedení kanalizace a stavů jednotlivých kanalizačních trub. Díky pasportu dokážete včas odhalit hrozící problémy, naplánovat údržbu, rekonstrukci popřípadě rozšíření kanalizační sítě. Dle stavebního zákonu 283/2021 Sb. § 168 (a) jsou vlastníci technické infrastruktury povinni vést o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury, i výškové umístění. Pasport slouží jako základní podklad pro hodnocení technického stavu infrastrukturního majetku. Abychom byly schopny určit trasu a stav kanalizačního vedení je potřeba toto potrubí vyčistit a zmonitorovat.

Když nevíš, kde kanalizaci máš, Masaříka zavoláš.

Pasport kanalizace obsahuje body (objekty), což jsou šachty, uliční vpustě, propustky atd… díky inteligentních nástrojů dokážeme tyto objekty s přesnosti na několik desítek centimetru zakreslit do map.

Sofistikovaný software nám zároveň umožňuje tyto body popisovat, dávat jim názvy a vkládat fotografie zobrazujících jejich aktuálních stavů. Zákazník tak má jedním kliknutím přehled o tom, v jakém stavu se nachází jeho objekt.

Pasport, který obsahuje pouze objekty, není úplný a ne vždy se dá z něj vyčíst trasa podzemního vedení kanalizace.

Abyste využili výhody této služby na 100%, doporučujeme zjistit a zakreslit i trasu vedení kanalizace včetně popisu jejího aktuálního stavu.

Po vyčištění kanalizačního potrubí naši technici provedou revizi potrubí TV kamerou. Díky monitoringu zákazník získá informace o aktuálním stavu kanalizačního potrubí a jeho přesnou trasu. Při využití kamerové prohlídky předejde případnému havarijnímu stavu, jehož okamžité řešení by vyžadovalo velkou finanční investici.

Přehledné a detailní záznamy kanalizace.

Veškeré záznamy jsou zpracovány v digitální podobě do výstupního dokumentu a počítačové interaktivní mapy s legendou. Jednotlivé části sítě jsou symbolicky a barevně odlišené. Různě barevné odstíny ve zpracování mapy pomáhají rozlišit problémy od akutních až po ty méně závažné. Investor tak obdrží podrobné mapové podklady, z nichž během chvíle dokáže zjistit, v jakém stavu se kanalizace nachází. Tyto výstupy exportujeme ve veřejně známých formátech pro geodetické zaměření dle požadavků klienta, např. SHP, DWG a dalších.

Navíc pokud zadavatel využije monitoringu, získá podklady vycházející z kamerových zkoušek, jako jsou protokoly a videozáznamy.

Nezáleží na tom, co se pokazí.
Zavoláte firmu Masařík a syn a ta to napraví.

Hledáte spolehlivou firmu v oblasti pasportizace kanalizace? Neváhejte nás kontaktovat, naší působností je celý Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a okolí.