Čištění kanalizace

Úvod / Naše služby / Čištění kanalizace

Zabýváme se čištěním kanalizace přes 20 let, dokážeme s jistotou určit původ Vašeho problému a vybrat správnou metodu čištění. Speciálně proškolený technik přímo na místě zvolí nejvhodnější metodu čištění s využitím výkonné techniky, tak aby prováděný úkon byl co nejefektivnější. Čištění provádíme prostřednictvím speciálních dodávkových a recyklačních nákladních automobilů. Dokážeme vyčistit potrubí různých materiálů, tvarů a velikostí.

Když trable s kanalizací máš, Masaříka zavoláš.

Ucpání kanalizace je závažný problém, který je třeba řešit okamžitě. Při ucpání kanalizace se může stát, že Vám vyplavené splašky způsobí škody (např. vyplavení a poškození nemovitosti, zatopení ulice a jiné), proto je potřeba preventivně kontrolovat a čistit potrubí. Zanedbání prevence kanalizačního potrubí vede k jeho ucpání.

Mezi nejčastější příčiny ucpání kanalizace patří:

  Vniknutí cizího tělesa do kanalizačního potrubí
  Sedání zeminy a tím narušení celistvosti potrubí (popraskání potrubí, vniku zeminy do potrubí, …)
  Prorůstání kořenů stromů/keřů do potrubí
  Dlouhodobé sedání nečistot jako jsou písky a atp. na dno potrubí
  Ulpívání přírodního tuku na stěnách potrubí

Profesionální péče o kanalizaci vyžaduje profesionální vybavení.

Dodávkové automobily jsou vybaveny sadou profesionálních tlakových trysek různých velikostí. Dodávkovou stanicí dokážeme vyčistit potrubí až do DN 400. Výhodou dodávkového čistícího automobilu je jeho obratnost a nižší provozní náklady a s tím spojená konečná cena pro zákazníka.

Recyklační vozy najdou své uplatnění při čištění stokových profilů kruhového, vejčitého a tlamového tvaru v různých průměrech. Kromě vysokotlakého čistícího stroje dokáží do sebe sedimenty i nasávat. Poté načerpaný sediment ekologicky likvidujeme na skládce. Výhodou recyklačních vozů je možnost využití již nasáté vody po přefiltrování opět k čištění. Odpadá tak nutnost častých odjezdů od stavby pro doplnění čisté vody.

Provádíme komplexní čištění kanalizace:

Čištění dálničních kanalizačních stok

Čištění kanalizačního přivaděče k ČOV

Čištění kanalizačních shybek

Čištění kanalizační stoky kruhového, vejčitého i tlamového tvaru DN 250 - 2000

Čištění propustků, žlabů, uličních a horských vpustí

Čištění revizních šachet

Čištění areálové kanalizace

Čištění nového kanalizačního potrubí před předáním provozovateli

Kompletní čištění městských a obecních kanalizací

Čištění kanalizačních přípojek

Nezáleží na tom, co se pokazí.
Zavoláte firmu Masařík a syn a ta to napraví.

Hledáte spolehlivou firmu v oblasti čištění kanalizace? Neváhejte nás kontaktovat, naší působností je celý Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a okolí.