Sanace kanalizačních šachet a uličních vpustí

Úvod / Naše služby / Sanace kanalizačních šachet a uličních vpustí

Na stavební prvky kanalizace působí mnoho vnějších vlivů, které mají negativní účinek na jejich konstrukci. Ze splaškových vod se uvolňuji nebezpečné plyny, které způsobují korozi dílců šachet (dlouhodobé působení plynů může způsobit neopravitelné škody). Životnost kanalizačních poklopů a šachetních dílců je také zkrácena kvůli současné frekventované dopravě.

Při dodržení pravidelných prohlídek kanalizačních objektů a včasnému zjištění poškození se dá předejít drahým výkopovým pracím.

Když trable s kanalizací máš, Masaříka zavoláš.

Zabýváme se profesionální metodou opravy (sanace) kanalizačních šachet včetně výměny kanalizačních stupadel a výškovou regulací poklopů nebo uličních vpustí v komunikacích. Práce provádíme speciálními sanačními rychletvrdnoucími kanalizačními maltami. Pomocí těchto materiálů dokážeme opravovat kanalizační prvky za provozu, s minimálním omezením.

Tyto práce provádíme kompletně na klíč. Dodáváme vyrovnávací prstence a šachtové poklopy různých tříd zatížení.

Provádíme:

  výměnu šachtových stupadel
  opravy betonových kanalizačních šachet
  opravy betonových odvodňovacích stok typu tlama aj.
  opravy šachtových kynet
  výměnu kanalizačních poklopů ve vozovkách včetně zpětného zaasfaltování
  výměnu uličních vpustí včetně zpětného zaasfaltování

Nezáleží na tom, co se pokazí.
Zavoláte firmu Masařík a syn a ta to napraví.

Hledáte spolehlivou firmu v oblasti sanace kanalizačních šachet a uličních vpustí? Neváhejte nás kontaktovat, naší působností je celý Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a okolí.