Monitorování kanalizace a odpadního potrubí

Úvod / Naše služby / Monitorování kanalizace a odpadního potrubí

Vizuální kontrola stavu kanalizace a odpadního potrubí je velmi důležitou činností, která se dost často zanedbává.

Když trable s odpadem a kanalizací máš, Masaříka zavoláš.

Při dodržování preventivních prohlídek dokážete zamezit vzniku havárii a vyhnout se tak následným drahým opravám. Před kamerovou zkouškou je potřeba potrubí vyčistit tlakovou vodou, aby splašky a nečistoty v potrubí nezakrývaly jeho nedostatky, popř. aby se nečistoty nejevili na obrazovce jako možné poškození.

Kamerové prohlídky nejčastěji provádíme:

  Při výstavbě kanalizace kdy stavební firmy kontrolují dílčí úseky nově vybudované kanalizace a zamezují tak vzniku soustavných chyb.
  Při výstavbě kanalizace, kdy investoři kontrolují odvedenou práci stavebních firem před předáním díla a před skončením záruční doby.
  Při zjišťování nelegálních kanalizačních přípojek.
  Po dokončení základové desky budov, kdy je kanalizace umístěna pod ní.
  Při ucpání potrubí.
  Při zjišťování nátoků balastních vod do kanalizačního potrubí.
  Při zjišťování stavu kanalizace před rekonstrukcí vozovek a povrchů nebo během ní.
✓ 
Při zjišťování trasy kanalizace.
  Z důvodu preventivních prohlídek.

Monitoring tlačnou kamerou

Prohlídku potrubí provádíme tlačnou kamerou od průměru potrubí DN50 až do DN200. Je potřeba potrubí před monitoringem vyčistit. Tyto kamery jsou určeny především pro domovní prohlídky. Slouží pro diagnostiku domovních odpadů a přípojek, včetně venkovních potrubních svodů a všech potrubí o menších dimenzích. Samotná prohlídka se provádí zasouváním kamerové hlavičky, připevněné na struně, do potrubí. Hlavička disponuje kvalitní barevnou čočkou a výkonnými led diodami, které dokáži posvítit i na ty nejmenší detaily. Na navijáku je namotaná velmi kvalitní a dlouhá struna, až 100m.

Ve výbavě máme také otočnou kamerovou hlavičku, kterou lze použít po vyčištění potrubí tlakovou vodou od průměru DN100. Výstupem z tohoto setu kromě videa je i protokol o provedení kamerové zkoušky. Všechny výstupy je možné zaslat na email nebo uložit na flashdisk, který také dodáváme.

Pomocí tlačného monitorovacího setu jsme také schopni vytyčovat a hledat trasu potrubí. Tlačná hlava vysílá vysokofrekvenční signál, který je schopný prostoupit i půdou z několika metru. Detektorem následně můžeme tento signál sledovat a zjistit přesnou trasu kanalizace.

Monitoring kanalizace vozíkovou kamerou.

Kamerovou zkoušku kanalizace je vhodné provádět po vyčištění kanalizačního potrubí, nánosy písku, pavučiny a splašky mohou zakrýt vady v potrubí. Jde o systém samochodného zařízení, vybaveného pohonem 4×4, dálkově ovládaného počítačovou technikou zabudovanou v užitkovém vozidle. Vozík je vybaven kvalitní rotační kamerovou hlavou s barevnou čočkou, pomocí které dokážeme zaostřit na každý detail a odhalit i drobné poruchy v potrubí. I přesto, že je systém vestavěn do dodávkového automobilu, lze z něj během krátké chvíle učinit samostatný prvek.

V případě nepřístupného terénu lze tak přenášet kamerovou soustavu na místo prohlídky do jakékoliv vzdálenosti od automobilu.

V základní výbavě vozíku je také průběžné měření ovality laserem a průběžné měření spádu. Ovalitu dokážeme změřit na kterémkoliv místě v potrubí, anebo ji také měřit po celou dobu revize úseku. Měření spádu má nezbytnou roli pro odtok odpadní vody, pomocí průběžného měření dokážeme odhalit „lavory“ nebo protispády. Výsledkem TV monitoringu je kamerový záznam a protokol o kamerové zkoušce.

Satelitní kamera.

Satelitní kamera je velmi specifické zařízení, disponuje pohonem 4×4 a zároveň je vybavena samostatnou nástavbou s kamerovou hlavičkou. Dokážeme se tak kamerou z hlavního kanalizačního potrubí přesunout do přípojky a zmonitorovat ji až do vzdálenosti 50 metrů.

Pomocí satelitní kamery jsme schopní prohlédnout přípojku z hlavního řadu směrem do objektu. Tato kamera je vhodná pro situace, kdy se nelze dostat na pozemek, na pozemku nejsou revizní šachty ani čistící kusy, nebo je potrubí na trase zhroucené a nelze provést revizi po směru toku. Vlastníci kanalizací, obce a města využívají satelitní kameru před rekonstrukcí vozovky k prohlídnutí stavů přípojek vedoucích do nemovitostí ve veřejné části. Zamezí se tak zbytečnému narušování nových povrchů vozovek kvůli vadě v kanalizační přípojce, která by se případně projevila až po rekonstrukci.

Výstupem z prohlídky satelitní kamerou je protokol o provedené kamerové zkoušce a video záznam.

Nezáleží na tom, co se pokazí.
Zavoláte firmu Masařík a syn a ta to napraví.

Hledáte spolehlivou firmu v oblasti monitorování kanalizace a odpadního potrubí? Neváhejte nás kontaktovat, naší působností je celý Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a okolí.