Bezvýkopové opravy kanalizace

Úvod / Naše služby / Bezvýkopové opravy kanalizace

Jedná se o lokální opravu potrubí pomocí krátké vložky (textilie napuštěná pryskyřicí nebo nerezová vložka). Opravy se provádí přes kanalizační šachtu tímto způsobem: technik omotá na pakr (nafukovací vak s kolečky na obou koncích) krátkou vložku a poté ho nasune do kanalizačního potrubí na přesné místo poškození dle TV monitoringu. Nafouknutím vaku dojde k přilnutí tkaniny na vnitřní stěnu potrubí (krátká vložka těsně přilne k potrubí, díky čemuž jej přesně kopíruje). Po vytvrdnutí pryskyřice technik vak vypustí a vytáhne ho z potrubí.

Opravené místo je poté ještě zkontrolováno kamerou. Tato vložka plně nahrazuje stěnu potrubí.

Když trable s kanalizací máš, Masaříka zavoláš.

Prvním krokem k zjištění rozsahu závady před samotnou opravou je vyčištění kanalizačního potrubí. Tento krok je velmi důležitý, neboť bez něj nejsme schopni určit přesný rozsah škod. Dalším krokem je provedení kamerové zkoušky s přesným určením typu závady jejího rozsahu a umístění.

V případě, že vada je způsobena vniknutím cizího tělesa přes spoj potrubí nebo proražením jeho stěny, je nutno toto cizí těleso odstranit, např. vyčištěním kanalizace nebo odfrézováním.

Oprava kanalizace krátkou vložkou.

Jedná se o lokální opravu potrubí. Technik omotá na pakr (nafukovací vak s kolečky na obou koncích) speciální tkaninu napuštěnou pryskyřicí a poté ho nasune do rovného potrubí (bez kolen) na přesné místo poškození dle TV monitoringu. Nafouknutím vaku dojde k přilnutí tkaniny na vnitřní stěnu potrubí. Po vytvrdnutí pryskyřice technik vypustí vak a vytáhne ho z potrubí. Opravené místo je poté ještě zkontrolováno kamerou. Tato vložka plně nahrazuje stěnu potrubí.

Rozsah použití krátké vložky:

Podélné a příčné praskliny

Oprava vylomených nebo proděravěných části v potrubí

Vadné potrubní spoje

Chybějící část potrubí

Zaslepení přípojek

Utěsnění přítoku spodních vod

Zamezení vrůstání kořenů

Nezáleží na tom, co se pokazí.
Zavoláte firmu Masařík a syn a ta to napraví.

Hledáte spolehlivou firmu v oblasti bezvýkopové opravy kanalizace? Neváhejte nás kontaktovat, naší působností je celý Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a okolí.