Krby

Řada lidí však dává přednost krbům, zejména kvůli romantice. Krby se odlišují především výkonem, funkcí a možnostmi využití. Můžeme je rozdělit na krby:

S otevřeným ohništěm, ty byly módní v sedmdesátých letech, tehdy přišla vlna výstavby těchto krbů. Dnes se od krbů s otevřeným ohništěm téměř upouští, protože nejsou příliš účinné. Moderní jsou krby s krbovou vložkou nebo kazetou. I přesto si ale někteří lidé pořizují krb s otevřeným ohništěm kvůli romantice, kterou přináší oheň a to především do chat a chalup.

S krbovou vložkou, což jsou hotová uzavíratelná topeniště, která mohou být součástí stavebnicových systémů z hotových dílů, anebo mohou být využitá při stavbě originálního krbu za použití celé škály volitelných materiálů. Výkon těchto topenišť se pohybuje od 50 % do 85 % ve vztahu ke konstrukci a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

S krbovou kazetou jsou velice podobné krbům s krbovou vložkou. Liší se v rozměrech a svou účinností. Krbové kazety jsou při topení účinnější, jejich účinnost dosahuje až k 85% a jsou také čistší, protože nezanášejí místnost prachem tolik jako krby s krbovou vložkou

Krbová kamna, moderní krbová kamna s keramickým obkladem mají akumulační vlastnosti kachlového topidla a přitom jsou teplotně „pružná“. Výkon tohoto topidla je přibližně 9 kW, hmotnost 385 kg.V dnešní době v Evropě prožívají doslova renesanci. A zcela právem. Jejich teplo působí na člověka příznivě, spalují se v nich obnovitelná paliva a díky technickému pokroku mají mnohem vyšší tepelnou účinnost než v dobách našich babiček.