Bezvýkopová rekonstrukce kanalizace

INVERZNÍ SANAČNÍ SYSTÉMY OPRAV A REKONSTRUKCÍ POTRUBÍ.
(laminování dlouhých úseků pomocí obráceného rukávce)

Naše firma díky špičkové technologii provádí opravy dlouhých úseků potrubí v dimenzích DN 50 až 300 mm s oblouky do 90° pomocí vtlačování obráceného dvousložkovou pryskyřicí smáčeného rukávce z polyesterové tkaniny potahované PVC, PUR a PP vrstvou do délky 60 metrù v jednom úseku. Výhodou metody epros DrainLiner je možnost použit na vtlačování rukávce jak tlakového vzduchu (silikátová pryskyřice) tak i horké vody (epoxidová pryskyřice). Opravu lze snadno provést přes jakoukoliv šachtu nebo servisní otvor za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Výsledkem je naprosto hladký vnitřní povrch opravovaného potrubí bez jakýchkoliv negativních hydraulických změn. Odpad nebo možnost znečištění okolí jsou nulové. Uvedenou metodu vtlačování smáčeného rukávce je možné aplikovat v jakémkoliv potrubí bez rozdílu materiálu ( kamenina, beton, litina, GRP, PP, PVC, azbestocement a další ). Materiály a technologický postup provádění oprav je aplikován vždy v souladu s normou a technologickým nařízením DIBt Z-42.3-375, který zaručuje kvalitu a životnost provedené opravy, která se v bìžných podmínkách pohybuje okolo 50 let.

Nejčastější místa sanace kanalizace rukávcem:


Bezvýkopová technologie je výhodná zejména v místech, kde z technologického nebo jiného provozního omezení ( nákladnost, přístup techniky ), není možné provádět opravu klasickou výkopovou metodou

- Domovní přípojky v hustě zastavěné městské aglomeraci
- Vnitřní rozvody v obydlených objektech
- Dešťové svody v bytových a občanských objektech
- Venkovní hlavní řády pod komunikacemi s hustým provozem
- Areálové kanalizace a odpadní sítě
- Sanace potrubí v blízkosti historických objektů