Frézování v potrubí robotem

Máte pevné usazeniny v potrubí a nevíte co s tím?

Kopání je pro Vás náročné na čas a peníze?

Nabízíme Vám bezvýkopovou technologii se kterou tyto problémy nemusíte řešit.

 

Speciální frézovací robot, který používáme umí pracovat od průměru DN 150 do DN 250 a dokáže frézovat:

-Nežádoucí překážky potrubí.

-Betonové nálitky.

-Otevření jednotlivých přípojek a odboček po sanaci kanalizace bezvýkopovou technologií.

-Vyčnívající odbočky.