Plynové kotle

Kotel na plyn:

Kotle se vyrábí v několika výkonových řadách, podle konstrukce mohou být klasické, nízkoteplotní, kondenzační, s otevřeným nebo uzavřeným způsobem spalování; stacionární či závěsné. Plynové kotle jsou zpravidla dodávány v provedení jak pro běžný zemní plyn, tak pro kapalný propan-butan nebo propan. Stačí, pokud servisní technik provede úpravu hořáku. Provoz a regulaci plynového kotle zajišťuje elektronická řídicí jednotka. Kromě vytápění však od kotle očekáváme i přípravu teplé užitkové vody, což je řešeno ohřevem vody průtokem - kdy je voda ohřívána v průtokovém výměníku a hned spotřebovávána uživatelem nebo nepřímým ohřevem v zásobníku, jehož výhodou je trvalá zásoba teplé vody v domácnosti. Nespornou výhodou je plynulá regulace podle okamžité potřeby.


Standartní plynový kotel
je určen pro teplovodní soustavu, kde vstupní teplota vratné vody do kotle nesmí klesnout pod 60 °C. Průměrná účinnost je zhruba 91%.
Kondenzační plynový kotel využívá i kondenzační teplo spalin. Spalováním vzniká vodní pára, která není odváděna do komínu, ale kondenzuje ještě v kotli a teplo odevzdává do topné vody. Tímto se zvyšuje výhřevnost až o 11%. Jejich cena je oproti standardním typů vyšší asi o 1/3 ceny.
Závěsný plynový kotel je zavěšen na zdi, je konstruován jako klasický nízkoteplotní kondenzační kotel.
Stacionární kotle mohou stát na podlaze, jsou konstruovány jako klasické, nízkoteplotní a kondenzační.
Otevřený plynový kotel má otevřenou spalovací komoru. Vzduch pro hoření nasává z místnosti kde je umístěn, spaliny jsou odváděny komína. Z toho důvodu musí být vždy umístěn ve větratelném prostoru.
Uzavřený plynový kotel nasává vzduch z prostoru mimo dům, takže na jeho umístění nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky a lze ho umístit například do kuchyně či koupelny.