Chemické čištění vyměníků

Pevné usazeniny v rozvodech teplé užitkové vody, chladicích i topných systémech způsobují velké energetické ztráty, zvýšenou poruchovost zařízení a snižují jejich životnost. To vše dohromady znamená pro provozovatele finanční ztráty. Zvýšená spotřeba energie je také významným ekonomickým aspektem.

Všem těmto problémům se dá předejít pouze údržbou a pravidelným chemickým čištěním.
Čištění je nejlépe provádět přímo na místě. Po odpojení se systém vypustí, propláchne vodou a proti původnímu směru média se čistí vhodným chemickým čističem.

Toto zařízení slouží pro rychlejší a efektivnější odvápnění bazénové techniky, bojlerů, tepelných vyměníků (tenes atd.), chladících systémů, topných systémů a různých dalších zařízení.


xxPřed odvápněním xxxxxxxPo odvápnění

Firmy, které pochopily nutnost péče o svá zařízení a pravidelně nechávají inkrusty ze systému odstranit, nejen prodlužují životnost a funkčnost těchto drahých zařízení, ale zároveň zbytečně neutrácejí své peníze, které musí pokrýt jejich energetické ztráty způsobené usazováním minerálních látek.