Systémy solárního vytápění

Sluneční energie patří mezi nevyčerpatelný zdroj energie, jehož využívání nemá žádné negativní účinky na životní prostředí. Solární energie je závislé na klimatických podmínkách zemského povrchu. Na území České republiky jsou poměrně dobré podmínky pro využití solární energie. Celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) se v našich podmínkách pohybuje v rozmezí 1400 - 1700 h/rok. V některých oblastech, jako například v nížinách na jižní Moravě, je udávaná doba slunečního svitu dokonce až 2000 h/rok. Na plochu jednoho čtverečního metru přitom dopadá ročně cca do 1100 kWh solární energie. Na základě těchto čísel je možné konstatovat, že při dobré účinnosti solárního systému lze z poměrně malé plochy (podstatně menší než je střecha rodinného domku) získat poměrně velký výkon.

Jak tedy lze využít sluneční energii?

V našich podmínkách je možné využítí zejména k výrobě tepla, a to k ohřevu teplé užitkové vody, vody v bazénech a k dotápění objektů.

Komponenty solárního systému základní je sluneční kolektor. V současnosti nejpoužívanějšími jsou tzv. ploché kapalinové kolektory nebo trubicové vakuové kolektory vhodné pro celoroční provoz a přitápění (výrazně dražší než ploché kapalinové). Pro ohřev bazénové vody či přípravu TUV v malém množství jsou plně dostačující levné plastové absorbéry.

V solárním bojleru s výměníkem je zajištěn vlastní ohřev TUV. Může být osazen dalšími výměníky pro ostatní zdroje tepla či elektrickým topným tělesem.

Strategie společnosti je taková, že při montáži špičkových kolektorů je nutno dodržet vysokou kvalitu provedení celého systému. Proto jako komponenty volíme pouze ty, které jsou určeny pro použití v solárních aplikacích. Vždy dodržujeme technologické postupy doporučené výrobcem. Zařízení, která nabízíme, dosahují velmi dobrého výkonu a jsou kvalitní.

Stále více se zesiluje tlak na využití obnovitelných zdrojů energie, ke které patří i Slunce. Jsme si těchto celoevropských trendů dobře vědomy, proto se systémy zabýváme.

Pokud Vás tato moderní a ekologická technologie zaujala, rádi Vám poskytneme další informace o jejím využití a možnostech instalace.