Zkoušky vodotěstnoti kanalizace

Tlakové zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem

Zkoušky vnitřní nebo venkovní kanalizace se provádí po dokončení výstavby nové sítě případně pří kontrole starých kanalizačních rozvodů dle ČSN. Zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem provádíme dle normy ČSN 1610 a splňuje normy EU.

Zkouška těsnosti vzduchem je vhodná pro všechny druhy materiálů potrubí, je rychlá a ekonomická – odpadá finančně náročné napouštění úseku vodou.

Zkoušky těsnosti provádíme nejmodernějším způsobem řízeným počítačem. Software provádí sběr dat, archivaci, vyhodnocení jednotlivých zkoušek a zpracování do protokolů s grafickým zobrazením  průběhu zkoušky. Součástí zkoušky těsnosti je vyhotovení protokolu s vykresleným grafem průběhuzkoušky. Průběh zkoušky je možné sledovat na monitoru přímo v terénu. Zkoušky vnitřní nebo venkovní kanalizace se provádí po dokončení výstavby nové sítě případně pří kontrole starých kanalizačních rozvodů dle ČSN.