Bezvýkopové opravy kanalizace

1. Bezvýkopové opravy kanalizace pomocí takniny nasycenou pryskyřicí.

Po důkladném vyčištění potrubí a kontrolou kamery je na předem vytipované místo vložen vak s pryskyřicí nasycenou tkaninou. Zde se vak nafoukne a dojde k přilnutí tkaniny na stěnu potrubí, přebytečná pryskyřice vyplní případné praskliny. Po vytvrzení pryskyřice je válec vytažen a připraven pro další použití.

Výhody bezvýkopové opravy:
 • žádné vykopové práce
 • je sanováno pouze poškozené místo
 • bez nutnosti odstavit stoku
 • aplikace na veškeré použivané materiály
 • minimální zmenšení profilu, hladký povrch
 • vysoká přilnavost i ve vlhkém prostředí
 • poskytovaná 60 měsíční záruka
Rozsah použití:
 • praskliny
 • střepy
 • vadné potrubní
 • spoje
 • chybějící část potrubí
 • zaslepení přípoje
 • utěsnění přítoku spodních vod
 • zamezení vzrůstu kořenů


2. Bezvýkopové opravy kanalizace  pomocí
nerezové vložky.

Následující popis sanační vložky představuje další vývoj dosud užívané sanační vložky v oblasti sanací kanalizací. Nový vývoj zahrnuje následující detaily:

 • Nový druh řešení zámku, který zabraňuje uvolnění při statickém zatížení.
 • Lemování vnějších hran vložky k zabránění vyplavení mezi stěnou vložky a stěnou trubky při čištění kanalizace.
 • Pokud je to nutné, je možné povrstvit nerezovou vložku pryskyřicí, aby se zvýšila odolnost proti agresivním odpadním vodám.

Oblast použití nerezové vložky

Sanační vložka se zásadně používá ve všech oblastech sanací kanalizačních potrubí. Zvláště při tvorbě střepů, příp. trhlin v tuhých trubkách (např. kamenina, beton). Jednak v komunální oblasti, jakož i v odvodňovacích systémech skládek odpadu nabízí cenově příznivou alternativu k původním bezvýkopovým sanacím:

 • Bodové závady

 • Krátké závady v úseku

Princip funkce nerezové vložky

Sanační systém je běžně tvořen dvěma komponenty:

 • Nerezová vložka s technikou zámků
 • Dvousložková  epoxydová pryskyřice  (hygienický posudek lze předložit)

Sanační vložka se na vnější straně natře vrstvou epoxydové pryskyřice, podle potřeby 0,3 až 1,0 cm. Pakr se umístí za dohledu TV kamery na místo poškozené kanalizace, kdy na pakru je zajištěná sanační vložka a nakonec se tlakem vzduchu nahutní. Pakr se při tom nafoukne a natlačí vložku včetně pryskyřice na stěnu potrubí. Zámek zapadne a pryskyřice vnikne do trhlin a slepí vložku se stěnou potrubí. Po vytvrdnutí pryskyřice se dosáhne velmi stabilní „sendvičové“ konstrukce.

Výhody nerezové vložky

Nová „Technika zámku“ zabraňuje uvolnění sanační vložky při statickém zatížení.

Postup je rychlý a spolehlivý. Sanační vložka se dá během několika minut osadit. Nemusí se čekat na vytvrdnutí pryskyřice v kanalizaci.V místech s hustým dopravním provozem (hlavní ulice, křižovatky) je téměř nepatrnéomezení dopravního provozu během sanace.Přebytečná pryskyřice vniká do poškozených stěn potrubí a stabilizuje tak dodatečné trhliny příp. tvorbu střepů.Sanační vložka tak mùže být aplikována k překlenutí celých zlomù potrubí.Řešení rastrù zámku umožňuje sanační vložce optimální přzpùsobení na příslušnouvelikost potrubí, přp.tvar potrubí.Nerezová vložka chrání dvosložkovou pryskyřici před mechanickým opotřebením.Vzhledem ke krátké dobì potřebné k osazení není nutné provádět odstavení odpadní vody.Nepatrná změna prùřezu potrubí.

Výsledek

Nerezové sanační vložky zlepšují statiku sanovaných částí potrubí v prùměru 1,5krát oproti novému potrubí, které se tímto stává znovu samonosným. Je to především výsledek nového, patentovaného řešení zámku. Osazení vložky modifikovaným vysokotlakým pakrem (chráněno patentem) umožňuje mimo jiné také zpětnéz formování až do 40 % vystupujících úlomkù v prùřezu potrubí. Tato nová generacenerezových vložek je novým měřítkem v bodové sanaci kanalizace.


3. Vnitřní manžety pro mechanické - bezvýkopové opravy potrubí

Internal Jiont Seal - DN 500 - 2400 mm
Mechanická vnitřní opravná spojka konstrukční se skládající z celistvého pryžového pásu a nerezových rozpínacích obručí.

- Opravy lokálních netěsností (příčiné a podélné praskliny, hrdlová netěsnost).
- Řešení netěsných spojù na potrubí v geologicky nestabilním podloží.
- Spojky dodávány ve třech základních velikostech: 190mm, 267mm a prodlužovací pás.
- Tlaková odolnost 2 bary – vnitřní tlak, 1 bar – protitlak z vnější strany.
- Pryžová část spojky je vyrobena z EDPM, obruče z antikorozní oceli třídy 1.4307.
- Dlouhá životnost.


DrainME Sealing Sleeve - DN 500 - 4000 mm
Mechanická vnitřní opravná spojka konstrukční se skládající z celistvého pryžového pásu a nerezových rozpínacích obručí, které jsou fixovány aretačními klíny. Rozpínání obručí je v tomto případě prováděno ručními hydraulickými kleštinami, které dokážou vyvinout mnohem větší sílu a dochází tak k plošně lepšímu přitlačení pryžového těsnění na stěny potrubí a stabilizaci spojky v daném místě. Díky uvedené aplikační metodě – je spojka výhradně určena pro opravy tlakově náročných trubních vedení ( voda – plyn – tl. kanalizace ).

- Opravy lokálních netěsností (příčné praskliny, hrdlová netěsnost).
- Řešení netěsných spojů na potrubí v geologicky nestabilním podloží.
- Spojky dodávány ve třech základních velikostech: 280mm, 330mm a 480mm.
- Tlaková odolnost 20 barù – vnitřní tlak, 5 bar – protitlak z vnější strany.
- Pryžová část spojky je vyrobena z EDPM 2558 , obruče z antikorozní oceli třídy 1.4571.


Drain Liner and Seal - DN 188 - 1200 mm
Mechanická vnitřní manžeta konstrukčnì se skládající z celistvého pryžového pásu a nerezových rozpínacích obručí, které jsou fixovány aretačními klíny. Rozpínání obručí je prováděno ručními hydraulickými případnì mechanickými kleštinami. Manžeta díky své nízké tloušce je primárně určena pro zapravení koncù sanační rukávcù a vytvoření plynulého přechodu mezi původním potrubím a rukávcem. Zapravení konce rukávce vnitřní manžetou, eliminuje riziko vnikání odpadních vod mezi stěnu potrubí a sanační vložku, případně zabraňuje vyvěrání balastní vod v místě ukončení sanačního rukávce vlivem vysokého tlaku spodní vody.

- Vyspravení přechodu sanačního rukávce a stávajícího potrubí.
- Spojky dodávány ve dvou základních velikostech: 120mm, 191mm
- Tlaková odolnost 0,5 - 1 bar ( dle tloušky stěny inverzního rukávce )
- Pryžová část spojky je vyrobena z EDPM , obruče z antikorozní oceli třídy 1.4307.


4. Bezvýkopové opravy a rekonstrukce kanalizačních šachet

Drain FLEXRIB Manhole Seal - DN 435 - 1200 mm

Mechanická vnitřní opravná spojka konstrukčně se skládající z profilovaného pryžového pásu a nerezových rozpínacích obručí, které jsou fixovány aretačními klíny. Rozpínání obručí je prováděno ručními hydraulickými případně mechanickými kleštinami.

- Ideální prvek pro opravy netěsností v oblastech styku jednotlivých šachtových skruží
- Díky profilaci pryžového pásu, prvek funguje jako trvale pružná bariéra proti vnikání balastních vod a to i za nepříznivých statických podmínek, kdy mùže docházet k neustálým posunùm jednotlivých šachtových dílců - spojky dodávány v pěti šířkách: 150, 216, 235, 267 a 305 mmm - Tlaková odolnost 1 bar - Pryžová část spojky je vyrobena z EDPM, obruče z antikorozní oceli třídy 1.4307

Opravy a rekonstrukce šachet.
Opravy a rekonstrukce šachet provádíme výkopovou i bezvýkopovou metodou. Bezvýkopová metoda oprav a rekonstrukcí se provádí za pomocí speciálních sanačních malt a betonů, které splňují všechny potřebné specifikace na odpadní vody. Při dovršení vysoké chemické odolnosti se používá hybridní silikátová technologie.