Monitorování kanalizace

Monitorování kanalizace, revize kanalizace TV kamerou


Proč se provádí monitoring?

- kontrola kanalizace po výstavbě
- zjištění stavu kanalizace před nebo xběhem rekonstrukce
- kontrola z důvodů zápachů v objektu
- zjištění důvodu ucpání potrubí
- propadnutí terénu v blízkosti průběhu kanalizace
- zjištění vedení a trasy kanalizace

 

Provádíme revize a monitorování všech druhů kanalizace od profilů DN 50mm až do DN 1500mm

Provádíme také monitorování kanalizačních přípojek a domovních odpadů od DN 50 do DN 200 včetně záznamu na DVD a vyhotovení protokolu.

Kamerovým systémem lze zjistit stav potrubí, lokalizace poruch, průměr potrubí, lokalizaci a umístění přípojek, napojení trubních spojů a další technické detaily uvnitř potrubí.

Dále dokážeme zmapovat stávající trasy kanalizačního potrubí vyhledávacím zařízením, které umístíme na kameru.

Monitorování vozíkovou kamerou:

Jde o systém samochodného zařízení, vybavený pohonem 4x4, dálkově ovládaným počítačovou technikou zabudovanou v užitkovém vozidle Iveco. Díky silnému diodovému osvětlení (integrovaném v hlavě kamery) je možné nahlédnout do přípojky. Rotační a otočná kamerová hlava s barevnou optikou umožňuje důkladnou a detailní prohlídku poruch (trhlin, porušených spojů).

I přesto, že je systém vestavěn do dodávkového automobilu, lze z něho během krátké chvíle učinit systém přenosný. V případě např. komplikovaného terénu donést kamerový systém  na místo prohlídky.

Měření ovality provádíme laserem, proto je to nejpřesnější měření a můžeme ovalitu změřit kdekoliv na úseku. Lasery umí změřit průměr kdekoliv v potrubí a to hlavně uprostřed, kde je měření nejpotřebnější. Odhadovací obrazovkový systém co používá většina naší konkurence (softwarovým vložením kružnic do obrazu)  to nedokáže, protože tento systém potřebuje ostrou viditelnou hranu aby byla ovalita vidět. Hrana je pouze na prasklinách nebo na hrdlech. Chci Vás upozornit, že softwarové vložení kružnic není vhodné pro referenční měření a také se zásadně liší v ceně o proti laserovému měření, které vlastní naše firma.

Prohlídka je nahrána na pevný disk PC a je řazena dle ulic a úseků. Následuje vypálení prohlídky na DVD a tisk grafu sklonu a grafického protokolu o prohlídce. Při předání DVD s inspekční prohlídkou investorovi není nutná instalace programu do jeho počítače. Vše se spustí automaticky po zasunutí DVD do mechaniky počítače.